Skip to content

Teматски дан : Волим да волим …


Циљ Смерница за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној у школској 2023/2024. години jе организација активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Настава у недељи од 4. до 8. септембра 2023. године се oрганизује кроз тематску наставу, у оквиру које се реализују радионице и друге активности усмерене ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости,  индивидуалних карактеристика и могућности сваког ученика. Један од циљева оваквог приступа је сагледавање потреба ученика и планирање активности које су у функцији брже адаптације ученика и уласку у редовне школске активности.

Тематски дан „Волим да волим“ реализован је  7. 9. 2023. са ученицима од првог до четвртог разреда  матичне школе и издвојених опдељења. Ученици су активно учествовали у радионицама, драматизацијама и  дефинисању појмова. Уз пригодне материјале израђивали су паное љубави, поштовања, толераницје… Међусобна сарадња и креативност допринели су великом задовољству ученика, а ђачка кухиња je обогаћена  продуктима њиховог рада.

Деца су по природи добра и пуна љубави, а школа је савршено место за развијање пријатељства, учење нових вештина и стварање лепих успомена. Важно је да се деци пружи сигурно и подржавајуће окружење како би се осећала слободно и отворено за истраживање и дружење. 

Тим за маркетинг и културну и јaвну делатност школе

ОШ „ Степа Степановић“