Skip to content

Контакт

Основна школа „Степа Степановић“
Горња Горевница, 32205 Трбушани
Тел/Фах 032/5880-203
Сајт: www.osstepastepanovic@edu.rs
Име и презиме директора: Лела Ђачић
Email: stepastepanovic@mts.rs
ПИБ: 102047720

Датум оснивања школе: 01.09.1919.године
Датум прославе Дана школе: 11.март

Издвојено одељење Вранићи
Тел: 032/391-134

Издвојено одељење Миоковци
Тел: 032/882-340

Издвојено одељење Милићевци
Тел: 032/823-102