Извештај већа друштвених предмента за крај 2019,2020. године