Штампа

Публикација

Аутор Milica Stevanovic. Posted in АКТИ ШКОЛЕ

 

 

 

 

       ОШ“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“Г.ГОРЕВНИЦА

 

 

 

                 ПУБЛИКАЦИЈА                                                                                                                                     

 

               ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ

 

                                           АВГУСТ 2016.године

 

Поштовани ученици и родитељи,

 

Пред вама је Публикација Основне школе "Степа Степановић" за школску 2016/2017. На овај начин желимо да вам приближимо циљеве наше школе,представимо      наставни кадар, упознамо вас са оним чиме школа располаже остварујући образовно-васпитни рад, распоредом часова, Правилником понашања и другим важним сегментима рада школе..

 

Као и сваке, тако и ове године, запослени су поставили много циљева и планова.Најважнији циљ су нам постигнућа ученика. Сматрам да их можемо подићи на виши ниво само заједничким трудом и сарадњом. Није лако убедити некога да учи, али мислим да можемо развијати навике и начин учења учинимо интереснтним.

 

Примарни задаци су:

 

Унапређење система инструктивно-педагошког праћења, увида и надзора,

 

вредновања рада запослених, планирања, припремања и наставе у целини.

 

Подизање квалитета наставног процеса примењивањем разноврсних облика и метода рада и коришћењем наставних средстава.

 

Побољшање материјално-техничких услова рада

 

Мотивисање ученика и наставника: организовање часова које ће реализовати

 

ученици, истицање појединачних резултата ученика и наставнка и адекватно награђивање.

 

Повезивање теорије и праксе у настави: извођење огледа у разредној и настави природних наука, посете културним институцијама и радним организацијама, реализација наставних јединица ван учионице.

 

Мотивисање ученика за слободне активности: организација јавних часова секција, организовање смотре ученичког стваралаштва.

 

Подизање квалитета слободних активности: израда збирки, плаката и паноа,

 

организовање слободних активности кроз радионице, организовање тимског рада у

 

реализацији слободних активности.

 

Оспособљавање ученика за самостално учење.

 

Стручно усавршавање запослених и праћење промена у области образовања

 

Самовредновање рада школе и истраживање о оцењивању у школи.

 

Активније учешће Ученичког парламента у раду школе.

 

Јачање васпитне улоге школе, укључивањем родитеља у рад школе.

 

Сарадња са локалном самоуправом.

 

Повећање безбедности и заштите ученика од насиља.

 

Наставак инклузивног образовањ

 

Основни подаци о школи

 

 

 

Назив школе

ОШ“Степа Степановић“

Адреса

Горња Горевница 32 205 Трбушани

Контакт подаци школе:

 

-      Телефон/факс

032/880-420, факс 032/880-203

-      Званични мејл школе

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

-      Сајт

www.osstepastepanovic.edu.rs

ПИБ

102047720

Име и презиме директора школе

Лела Ђачић

 

Датум оснивања школе

01.09.1919.године

Датум прославе Дана школе

11.март

 

   КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

 

Основна школа "Степа Степановић" Г.Горевница има традицију која датира од давне 1919. године када је основана. Школа се састоји од 4 целине: матичне школе, која је у Горњој Горевници, селу на крајњем северозападу општине Чачак, удаљеном 9 км од града и 3 физички издвојена одељења школе:

 

           

 

♦ ИО Миоковци ( основана 1842. год. )

 

           

 

♦ ИО Вранићи ( 1945. год. )

 

           

 

♦ ИО Милићевци ( 1945. год. )

 

           

 

            Издвојена одељења су четвороразредна. Удаљена су и међусобно, а и од матичне школе што све отежава рад. Матична школа је осморазредна. Школа поседује универзалне и специјализоване учионице, библиотеку, комплетно опремљену фискултурну салу, спортске терене, кухињу и трпезарију.

 

            У нашој школи се изучава енглески језик као обавезни изборни предмет од 1. до осмог разреда и немачки језик од петог разреда. Информатика је изборни програм од петог до осмог разреда, а веронаука и грађанско васпитање у свим разредима од 1. до 8. разреда. Народна традиција, од игре до рачунара, лепо писање и чувари природе у млађим разредима, које реализујемо према упутствима Министарства просвете и спорта и трећи час физичког васпитања, изабрани спорт, у предметној настави.

 

            У Матичној школи и издвојеним одељењима деца су похађала обавезан предшколски припремни програм.

 

         Сваке године 11.марта свечано прослављамо Дан школе.Тада нас посећују бивши чланови колектива, родитељи и остали суграђани.

 

        

 

Да би се дошло до објективног увида у актуелну ситуацију у којој се школа налази, пружена је могућност изношења ставова, мишљења и предлога свих интересних група – ученика, родитеља, наставног и ненаставног особља, то јест свих чланова колектива.

 

     ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА

 

план коришћења школског простора

 

 

Активности

Време реализације

Одговорна лица

4 учионице

Редовна настава и ваннаставне активности за уч.од 1.-4. разреда

07,30 до 11,55 часова

Учитељи

4 кабинета

Редовна настава и ваннаставне активности за уч.од 5.-8. Разреда

07,30 до 13,25 часова

Наставници предметне наставе

Мултимедијални кабинет

Настава математике,угледни часови,видео презентације, предавања о саобраћају

07,30 до 13,25

Учитељи и наставници предметне наставе

Наставничка канцеларија

Припрема за наставу, дружење, одржавање седница(ШО, СР,НВ...)

06,45 до 19 часова

Сви запослени

Библиотека

Читање и изнајмљивање књига,фотокопирање, пријем родитеља, припрема за такмичења...

07,30 до 13,25 часова

Библиотекар и наставници

Канцеларија директора

Обавља послове руковођења школе

07 до 15 часова

Директор

Канцеларија секретара и рачуновође

Обављање правно- административних послова

07 до 15 часова

Секретар школе и рачуновођа

Канцеларија стручног сарадника

Налазе се у плану рада педагога

07 до 15 часова

Педагог

Санитарни чвор

Хигијена и обављање физиолошких потреба

По потреби

радници на одржавању хигијене

Чајна кухиња

Припремање топлих и хладних напитака

06 до 16 часова

Радници на одржавању хигијене

Фискултурна сала

Настава физичког васпитања и спортске активности

7,30 до 22 часа

Наставник физичког, учитељи и спортски тренери

Простор у склопу фис. сале који се уступа на коришћење предшколској установи

Припремни предшколски програм

07,30 до 11 часова

Васпитач

Архива

Чување школске документације

/

Секретар школе

Кухиња са трпезаријом

Подела ужине, одржавање већ поменутих активности

07 до 13 часова, а по потреби и у другим терминима

Кувар

Помоћне просторије

За смештај алата, опреме, средстава за хигијену и др. неопходног за одржавање и рад школе

06 до 16 часова

Домар и помоћно особље

Котларница и простор за складиштење огрева

Ложење и други послови домара ложача

04 до 14 часова

Домар – ложач

Летња учионица

Одржавање наставе, додела сведочанстава,активности у вези са културном делатношћу школе

07,30 до 13,23 у условима лепог времена

Запослени у школи

Спортски терени

Часови редовне наставе и спортских активности, као и слободно окупљање ученика

07,30 до 22 часа

Корисници

Школско двориште

Дружење ученика ,дежурство наставника, одржавање зелених површина и цветних засада, одржавање еколошких радионица

06 до 16 часова

Домар, радници на одржавању хигијене, ученици и наставници

 

план коришћења школског простора у ИО Вранићи

 

Простор

Активности

Време реализације

Одговорна лица

2 учионице

Редовна настава и други облици рада

7,30 до 11,55

Учитељ

Наставничка канцеларија

Припрема за наставу

07 до 12,15 часова

учитељ

Трпезарија са библиотеком

Подела ужине и књига

07 до 12,15 часова

радник на одржавању хигијене

Котларница

Ложење

06 до 14 часова

радник на одржавању хигијене

Санитарни чвор

 

06 до 14 часова

радници на одржавању хигијене

Школско двориште са спортским тереном

Часови физичког васпитања и других н. Предмета, дружење деце, дежурство учитеља

07,30 до 12,15 часова

Учитељ и радници на одржавању хигијене

 

У ИО Вранићи 11.марта на Дан школе отворена је музејска учионица радионичарског типа.

 

план коришћења школског простора у ИО Милићевци

 

Простор

Активности

Време реализације

Одговорна лица

2 учионице

Редовна настава и други облици рада

7,30 до 11,55

Учитељ

Наставничка канцеларија са библиотеком

Припрема за наставу и подела књига

07 до 12,15 часова

учитељ

Помоћне просторије

Складиштење огрева, алата...

06 до 14 часова

радник на одржавању хигијене

Санитарни чвор

 

06 до 14 часова

радници на одржавању хигијене

Школско двориште са спортским тереном

Часови физичког васпитања и других н. Предмета, дружење деце, дежурство учитеља

07,30 до 12,15 часова

Учитељ и радници на одржавању хигијене

 

план коришћења школског простора у ИО Миоковци

 

Простор

Активности

Време реализације

Одговорна лица

2 учионице

Редовна настава и други облици рада

7,30 до 11,55

Учитељ

Наставничка канцеларија

Припрема за наставу

07 до 12,15 часова

учитељ

Трпезарија

Подела ужине

07 до 12,15 часова

радник на одржавању хигијене

Помоћне просторије

Складиштење огрева

06 до 14 часова

радник на одржавању хигијене

Санитарни чвор

 

06 до 14 часова

радници на одржавању хигијене

Школско двориште са спортским тереном

Часови физичког васпитања и других н. Предмета, дружење деце, дежурство учитеља

07,30 до 12,15 часова

Учитељ и радници на одржавању хигијене

Простор за припремни предшколски програм

Припрема деце предшколског узраста

7,45 до 12 часова

васпитач

 

одељенска старешинства и остала задужења

 

Име наставника

Разредно старешинство

одељење

наставни предмет

одељења у којим предају

Биљана Милошевић

Да

I

Разредна настава

I

Вера Јаћимовић

Да

II

Разредна настава

II

Мирјана Лазовић

Да

III

Разредна настава

III

Јелена Зарић

Да

IV

Разредна настава

IV

Марија Шулубурић

Да

I,IV

Разредна настава

I,IV

Маријана Бјелић

Да

II,IV

Разредна настава

II,IV

Милован Станисављевић

Да

I,II,III, IV

Разредна настава

I,II,III

Босиљка Митровић

Да

I,III

Разредна настава

                       I,III

Александра Јовановић

Да

VI

Биологија

V,VI,VII,VIII

Јадранка Милинковић

Да

VII

Енглески језик

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII

Маријана Стевановић

Да

VIII

ТО и информатика

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII

Горан Стевановић

Да

V

Српски језик

V,VI,VII,VIII

 

 

 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ

 

подела предмета на наставнике

 

Наставни предмет

Име наставника

одељења у којим предају

Број часова недељно

Српски језик

Ана Ђеровић

V,VI,VII,VIII

17

Енглески језик

Маријана Стевановић

I,II,III,IV V,VI,VII,VIII

20

Енглески језик

Јована

Лазовић

I,II,III,IV

4

Немачки језик

Данијела Марковић

V,VI,VII,VIII

8

Ликовна култура

Душан

Милосављевић

V,VI,VII,VIII

5

Музичка култура

Марко Станојевић

V,VI,VII,VIII

5

Историја

Мирјана Николић

V,VI,VII,VIII

7

Географија

Јелена

Гојковић

V,VI,VII,VIII

7

Физика

Милан

Бабић

VI,VII,VIII

6

Хемија

Јасна

Рацковић

V,VI,VII,VIII

4

Математика

Данијела Ђурић

V,VI,VII,VIII

16

Биологија

Јадранка Милинковић

V,VI,VII,VIII

8

Техничко образовање

Горан

Стевановић

V,VI,VII,VIII

8

Информатика и рачунарство

Горан

Стевановић

V,VI,VII,VIII

4

Физчко васпитање-изабрани спорт

Ђорђе

Павловић

V,VI,VII,VIII

4

Верска настава

Иван Ћурчић

Иван Босић

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII

8

Грађанско васпитање

Данијела Ђурић и учитељи

I,II,III,IV,VI,VII,VIII

7+7

Лепо писање

Учитељи првог разреда

I

1

Чувари природе

Учитељи другог,трећег и четвртог разреда

I,II,III,IV

1

Народна традиција

Учитељи другог,трећег и четвртог разреда

I,II, I,II,III,IV

1

Од играчке до рачунара

Босиљка Митровић

III,IV

1

 

ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ЈЕЛЕНА ГОЈКОВИЋ

ДАНИЈЕЛА МАРКОВИЋ

ЂОРЂЕ ПАВЛОВИЋ

ДАНИЈЕЛА ЂУРИЋ

АНА ЂЕРОВИЋ

МАРКО СТАНОЈЕВИЋ

ЈАДРАНКА МИЛИНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЗАРИЋ

ВЕРА ЈАЋИМОВИЋ

МИРЈАНА ЛЕЗОВИЋ

         

 

По потреби уводи се и трећи дежурни наставник.

 

   Опремљеност наставним средствима показује следећи преглед: 

 

Разредна настава:

 

*касетофон (2)

 

*микроскоп

 

*рачунаљка

 

*графоскоп(2)

 

*реквизити за физичко васпитање

 

*компјутери (4)

 

*беле табле (4)

 

*музичка торба

 

▪ Српски језик : српски акценат са лакоћом-комплет касета, методички приручници и литература ,компјутер - 80%

 

▪ Немачки језик : касетофон и касете од 5-8. разреда ,компјутер - 70%

 

▪ Енглески језик : касете за изборни предмет од 3-8. Разреда, ком пјутер- 85%

 

▪ Музичка култура : труба, добош, прим-тамбурица, обична гитара, касетофон, касете за музичко од 1-8. разреда, синтисајзер, компјутер - 60%

 

Биологија : серија дијапозитива од 5-8. разреда, прва помоћ, микроскоп, модели органа човека, слике, енциклопедије , компјутер,компостатори - 80%

 

▪ Хемија : прибор посуђа и хемикалија за 7-8. разред , компјутер - 50%

 

▪ Физика : стаклена и ебонитска од метала са изолаторском дршком, демонстрациони амперметар и волтметар и универзални трансформатор- 65%

 

▪ Техничко образовање : фотоапарат, епископ, дијасерије од 5-8. разреда, дијапројектор 50%

 

▪ Физичко васпитање : комплет опрема за фискултурну салу,али увек имамо недовољан број лопти - 90%

 

▪ Математика : модели геометријских тела, касетофон, метални орман – 60%

 

▪ Историја и географија : дијасерије од 5-8. разреда, географске и историјске карте (неке су застареле и потребно их је обновити), глобус, приручници, компјутер - 70%

 

▪ Информатика : 15 рачунара умрежених(поклон Министарства просвете и науке), видео бим, пројектор- 90%и 10 рачунара, интерактивна табла, штампач, лап-топ,пројектор, видео бим, фото апарат, камера (донација министарства Саобраћаја)

 

          Вранићи : телевизор у боји "Samsung" и видео рикордер, радио, графоскоп, струњача, лопта, касетофон, касете за музичку културу од 1-4. разреда, синтисајзер, 2 компјутера и географска карта – 60%

 

            Миоковци : 2 рачунара "Pentium 2", телевизор у боји, дијапројектор, касетофон, синтисајзер, козлић, касете за музичку културу од 1-4. разреда, географске карте, лектире и књиге и DVD плејер – 60%

 

            Милићевци :пројекционо платно, глобус, струњача, касетофон, графоскоп, касете за музичку културу од 1-4. разреда, мини линија "Aiwa", географска карта, лектира од 1-8. разреда, рачунари " Pentium   4", штампач 920ц, ласерски штампач, телевизор, скенер – 60%

 

ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА

 

                  ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

 

 

Школски одбор је именован 31.08.2014.год. на седници Школског одбора. Мандат нових чланова је 4 године ДО 31.08.2018.

 

Састав Школског одбора:

 

1.Јелена Зарић- Наставничко веће

 

2.Биљана Милошевић-Наставничко веће

 

3.Маријана Стевановић –Наставничко веће

 

4.Славица Ћирић –Савет родитеља

 

5.Југослав Лазовић -Савет родитеља

 

6.Драган Радовановић-Савет родитеља

 

7.Александар Ровињац -Локална самоуправа

 

8.Раде Ћирковић-Локална самоуправа

 

9.Милун Недељковић-Локална самоуправа

 

Председник Школског одбора је Раде Ћирковић

 

 • доносистатут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе,
 • доноси школски, односно наставни план и програм, развојни план, годишњи програм рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању,
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике,
 • доноси финансијски план Школе,
 • одлучује о пословању Школе и коришћењу средстава Школе,
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора,
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун који подноси шеф рачуноводства и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи,
 • одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе, у складу са законом,
 • расписује конкурс за избор директора Школе,
 • образује комисије из своје надлежности које не образује директор Школе,
 • разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривањеобразовно-васпитног рада( на тромесечју, полугодишту и крају школске године),
 • одлучује по приговору, односно жалби на решење директора,
 • одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе,
 • врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању, овим статутом и другим општим актом.

 

Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из своје надлежности, оснивачу Школе и органу који га именује.

 

           *Сарадња са родитељима

 

-Укључивање родитеља као партнера у остваривање приоритетних задатака рада школе (упознавање Савета родитеља са приоритетним задацима, укључивање родитеља у трибине, радионице на нивоу школе, у рад одељењских заједница, програм професионалне оријентације, школске акције и манифестације).

 

-упознавање родитеља са активностима у школи на омогућавању квалитетног образовања за све( инклузија и индивидуализован начин рада)

 

-сарадња родитеља са Ученичким парламентом-пружање подршке и помоћи родитеља у остваривању циљева и задатака рада парламента.

 

Индивидуалне контакте са родитељима оствариће директор школе, одељенски старешина, предметни наставници и педагог.

 

Општи родитељски састанак одржаће се два пута ( на крају првог полугодишта и на крају школске године).Oдељењске старешине ће одредити Дан отворених вратаи саопштити родитељима на родитељском састанку

 

( распоред истакнут на огласној табли хола школе доступан свим родитељима)

 

Одржаће се четири одељењска родитељска састанка, по потреби, са сл. садржајем:избор представника за Савет родитеља школе, доношење плана, време и број састанака у току године, анализа успеха и понашање ученика, о значају породичног васпитања, формирање радних навика код деце, сарадна породице и школе, како детету помоћи при учењу, процес социјализације детета, моје дете у пубертету, избор будућег занимања, борба против наркоманије и агресије.

 

Циљ посете коју школи чине родитељи је упознати основне проблеме школе, сазнати своје обавезе према школи и детету које похађа школу, упознати се са учитељем, односно свим наставницима који предају детету, успоставити сталне форме информисања о раду детета, сазнати све могућности успостављања јединствене педагошке акције породице, школе и друштвене средине.Приликом ових контаката, родитељи се укључују у одговарајуће активности школе, у спровођењу разних акција, приредаба, екскурзија и сличних активности.

 

Посету родитељском дому обавља разредни старешина, учитељ и педагог.Посета се обавља када за то постоји:ПОТРЕБА, УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ ЗА ПОСЕТУ.

 

Циљ посете је да се ближе упозна са породицом и условима у којима живи, да се у сарадњи са родитељима изнађу најбоља решења за васпитање њиховог детета.

 

Дописивање се врши путем писама, ђачких књижица и повремених забелешки у свеске.Дописивање се врши и са родитељем који живи   одвојено од детета, при чему се обезбеђује лични контакт са старатељем.

 

План образовања родитеља

 

Образовање родитеља за успешније остваривање улоге породице обухватиће следеће области:

 

-          здравствено васпитање (здравствена заштита и превентива, телесни развој од поласка у школу до пубертета, ментална хигијена, хигијенске навике, хигијена одевања и рада, болести зависности, превенције о д сиде..),

 

-          психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у пубертету, проблеми учења и рада, развој креативности и индивидуалности, васпитање за хумане односе међу половима, одговорно родитељство),

 

-          педагошко образовање (васпитна улога породице, слободно време и васпитање деце, информисање родитеља о професионалној оријентацији ученика, васпитање за рад).

 

                  

 

РАЗРЕД

Име и презиме родитеља представника за Савет родитеља

I

Милорад Лазаревић

II

Миланка Каљевић

III

Стамена Михаиловић

I V

Драган Радовановић

V

Југослав Лазовић

VI

Оливера Стоименовић

VII

Славица Ћирић

VIII

Богданка Чворић

ИО ВРАНИЋИ

Милка Стевелић

ИО МИОКОВЦИ

Драган Дамљановић, Невена Мићовић

ИО МИЛИЋЕВЦИ

Маријана Обрадовић

 

                   ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

                     АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

*Конституисање Савета родитеља школе и избор председника

Доношење плана и програма рада Савета родитеља за

школску 2016/7 годину

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску

2016/2017. годину

Разматрање безбедносног стања у школи

Одређивање висине дневница за наставнике при извођењу

екскурзија и наставе у природи

Разматрање извештаја о изведеним екскурзијама и излетима у школској 2016/2017.

*договор, гласање, дискусија

*септембар-октобар

*Анализа успеха и дисциплине ученика

Предлог мера за осигурање квалитета и унапређивање

образовно-васпитног рада

представљање акционог плана ИОП-а

*дискусија, анализа

*новембар-децембар

*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог

полугодишта

Прослава Светог Саве

*договор, анализа

*јануар-фебруар

*Разматрање успеха и дисциплине ученика

Разматрање безбедносног стања у школи

Разматрање предлога уџбеника који ће се користити у наредној

школској години

*дискусија, анализа

*март-април

*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог

полугодишта

Анализа резултата самовредновања рада школе

Разматрање предлога изборних предмета за школску 2016/2017.

годину

Разматрање и усвајање програма и организације екскурзије

ученика у школској 2016/2017. години.

*извештај, анализа, договор

*мај-јун

Разматрање понуда туристичких агенција за извођење

екскурзија

Извештај о реализацији Годишњег плана рада

школе у школској 2016/2017. години

Материјално-технички и кадровски услови за почетак нове

школске године

Анализа рада Савета родитеља

*Извештај, анализа

*август-септембар

 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

Задаци директора школе:

 

-       организовање васпитно образовног рада и старање о његовом остваривању и унапењђивању,

 

-       организовање и остваривање педагошко-инструктивног увида надзора и предузимању мера за унапређивање рада наставника и стручних сарадника,

 

-       доношење одлука у вези са извршавањем одредаба прописа у области радних односа,

 

-       сазивање и руковођење седницама наставничког већа,

 

-       усмеравање и усклађивање рада стручних органа у школи,

 

-       остваривање сарадње са Министарством просвете и родитељима ученика.

 

           

 

            Директор школе обавезан је да прати прописе који се односе на пословање школе и извршава одлуке стручних органа и органа управљања.

 

            Наведене послове и задатке директор школе обавља уз помоћ и координацију педагога школе. Директор води евиденцију, а за сагледавање реализације Годишњег програма рада школе користе евиденцију сарадника и секретара школе.

 

          

 

                                                       САДРЖАЈ

ДИНАМИКА

                                 ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

 

Израда Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017.годину

Израда инструмента за праћење реализације Годишњег плана рада школе

Израда извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску годину

Израда програма истраживања у настави с циљем остваривања бољих резултата у образовно-васпитном раду

Израда глобалног и оперативног плана рада школе за школску 20167/2017.годину

Учешће у изради Акционог плана за школску 2016/2017.годину

 

Јун

Август

Септембар

                                 Организационо.материјални задаци

 

Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи

Подела задужења на почетку школске године

Организација послова око израде општих аката школе

Израда обрачуна за утврђивање броја радника и цене услуга за текућу школску годину

Израда предлога плана набавке опреме, наставних средстава и инвестиционог одржавања

Учешће у изради предлога финансијског плана

Праћење утрошака финансијских средстава и праћење законских прописа

 

 

Септембар

Октобар

Током године

                                 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад

 

Посета часовима с циљем увида у организацију наставног рада и квалитет припрема за наставу

Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова

Присуство угледним часовима

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају тешкоће у напредовању

Групни облици инструктивног рада са наставницима у оквиру стручних и одељењских већа

Индивидуални рад са наставницима-приправницима

 

 

 

Током

године

                                         Аналитички рад

 

Анализа остварености Годишњег плана рада школе

Израда полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе и успеху ученика

Анализа реализованих програма рада наставника и стручних сарадника

Праћење остваривања активности предвиђених Акционим планом

Израда извештаја за Министарство просвете и друге институције

Припрема и анализа извештаја о самовредновању рада школе

 

Јануар

Јун

Август

Током године

                                       Рад у стручним органима

 

Припремање и вођење седница Наставничког већа

Учешће у припреми седница Школског одбора и Савета родитеља

Праћење рада Одељењских већа и актива

Извршни послови-рад на спровођењу одлука Стручних органа и Школског одбора

 

Током године

                                       Рад на педагошкој документацији

 

Учешће у изради инструмената за вредновање и праћење одређених резултата

Увид у планирање и припрему наставе

Контрола вођења школске документације

 

Током године

                                     Стручно усавршавање

 

Праћење стручне литературе

Учешће на семинарима и саветовањима

Учешће у раду Актива директора општине и града

 

Током године

                                         Сарадња са институцијама и организацијама

 

Сарадња са стручним институцијама – Министарством просвете

Сарадња са установама

Сарадња са радним организацијама и локалном самоуправом

 

Током године

 

 

 

                                     УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

 

 

 

Ученички парламент чине по 2 представника одељења 7. и 8. разреда.

 

Парламент је редовно радио уз помоћ и сарадњу педагога, директора и наставника српског језика и библиотекара.

 

         У делокруг рада Ученичког парламента спада давање мишљења и предлога Наставничком и Одељенским већима као и другим стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о кућном реду и правилима понашања у школи, годишњем програму рада школе, школском развојном плану, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње.

 

            Ученички парламент разматра и односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

            Ученички парламент на почетку школске године доноси свој програм рада.

 

Представници Ученичког парламента:

 

1.Данка Лазовић,седми разред - записничар

 

2.Никола Мићовић, седми разред – заменик председника

 

3.Вук Бојовић, осми разред – председник

 

4. Кристина Вујичић,осми разред – делегат за присуство седницама стручних органа

 

              Ученички парламент ће у свом раду користити законски оквир који је прописала Влада Србије:                                           

 

Члан 98.

 

У последња два разреда  основне школе и средњој школи  може да се организује ученички  парламент ( у даљем тексту: парламент) ради:

 

1)       давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану,  слободним  и  ваннаставним  активностима,
учешћу на спортским и другим такмичењима, организацији  свих манифестација  ученика у школи и ван ње;

 

2)       разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;

 

   3)      обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој  по три из сваког  разреда, односно године.

 

Парламент се бира сваке школске године и бира  председника.

 

Програм  рада  парламента  саставни је део годишњег  програма рада школе.

 

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

 

Циљ ученичког парламента је развијање и унапређивање односа између самих ученика, као и између ученика и професора. Чланови парламента требало би да развијају креативне и хумане вредности, као и да, уз помоћ осталих ученика, учествују у реализацији забавних и културних садржаја. Парламент би требало да утиче на формирање и развијање навика културног понашања и бриге о простору. Дужност парламента је да обавештава ученике о свим питањима предвиђеним овим програмом и о свим активностима ученичког парламента у току школске године.

 

Ученички парламент конституисан је искључиво у интересу ученика наше школе и зато би требало сви ученици да узму учешће у раду парламента.

 

Ученичке организације су носиоци разноврсних програма и активности у школи. У свој рад укључују део или све ученике при извођењу појединих хуманитарних или других акција и манифестација.

 

          Друштвене организације свој рад и активности у школи заснивају на својим нормативним документима и програмима, а њихов рад се координира и помаже преко одговарајућих органа школе у сарадњи са општинским руководствима ових организација.

 

            Сви садржаји и облици активности ученичких организација засниваће се на остваривању општег васпитања и образовања.

 

            Нормативна и програмска документа друштвених организација и планови рада и активности у школи чине прилог програма рада школе, а достављају их руководиоци организација које делују у школи.

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

 

 • Наставничко веће
 • Педагошки колегијум
 • Одељењско веће
 • Стручно веће за разредну наставу
 • Стручно веће за области предмета
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Други стручни тимови
 • Тимови

 

Наставничко веће

 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

 

Надлежност Наставничког већа је да:

 

1) утврђује предлог Годишњег плана образовно-васпитног рада и Школског програма

 

и стара се о њиховом успешном остваривању;

 

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада;

 

3) разрађује и реализује наставни план;

 

4) разматра распоред часова наставе;

 

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за

 

унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;

 

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању

 

појединих задатака и одељенска старешинства;

 

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног

 

деловања породице и школе;

 

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план

 

рада школе;

 

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из

 

своје надлежности;

 

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе ушколи;

 

11) утврђује календар школских такмичења;

 

12) разматра предлогза утврђивање ментора за праћење рада приправника;

 

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних

 

актива, као и наставника и стручних сарадника.

 

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана радашколе

 

Педагошки колегијум

 

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за

 

развој школског програма и председници стручних већа за област предмета чине

 

педагошки колегијум. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима

 

директора школе из области:

 

1. планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих

 

активности установе;

 

2. старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда

 

постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

 

3. старања о остваривању развојног плана школе;

 

4. организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета

 

образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за

 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

 

5. планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка застицање звања наставника и стручних сарадника;

 

6. сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима

 

Одељењско веће

 

Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра

 

друга питања од интереса за одређено одељење.

 

Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски

 

старешина.

 

Одељењски старешина води записник о раду одељењског већа.

 

У школи постоје стручна већа: Наставничко веће, Већа наставника, Одељенска већа

 

Стручна већа (учитеља, природних наука, друштвених наука, уметности и вештина

 

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за

 

период од три до петгодина и доставља га Школском одбору на усвајање, и пратињеговоостваривање.

 

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и

 

стручних сарадника које именује наставничко веће.

 

Стручни актив за развој Школског програма има председника кога сваке године

 

одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

 

Права ученика

 

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима,

 

законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њиховоостваривање, а нарочито право на:

 

1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и

 

циљева утврђених законом;

 

2. уважавање личности;

 

3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте

 

ињихову афирмацију;

 

4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

 

5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја зањеговошколовање;

 

6. информације оњеговим правима и обавезама;

 

7. учествовање у раду органашколе, у складу са законом и посебним законом;

 

8. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основуобразовања;

 

9. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-

 

васпитном процесу уколико његова права из тачке 1) и 9) овог члана нису остварена;

 

10. остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;

 

Бројно стање ученика и одељења (табела)

 

 

I - VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

уч.

од

уч

о

д

уч

о

д

уч

о

д

уч

о

д

уч

о

д

Уч

о

д

уч

о

д

уч

о

д

Матична школа

158

8

14

1

14

1

18

1

26

1

23

1

22

1

23

1

18

1

Издвојена одељења

38

3

13

2

8

3

7

2

10

2

/

 

/

 

/

 

/

 

Свега у школи

196

11

27

3

22

4

25

3

36

3

23

1

22

1

23

1

18

1

 

Матична школа – од првог до четвртог 72, од петог до осмог 86свега 158ученика.                                    

 

Издвојена одељења

I - III

II - IV

 

УКУПНО

               

Миоковци

4

5

6

7

   

22

2

Милићевци

5

1

2

3

   

11

2

Вранићи

4

1

/

/

   

5

1

СВЕГА

13

7

8

10

   

38

5

 

Укупно ученика са издвојеним одељењима 196.

 

У школи се не похађа припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса, као ни продужени боравак.

 

                       БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 14 ГОДИНА УНАЗАД               

 

Школска година

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

                  2002/2003.

                           262

                   2003/2004.

                           254

                   2004/2005.

                           243

                   2005/2006.

                           242

                  2006/2007.

                           240

                   2007/2008.

                           234

                   2008/2009.

                           222

                   2009/2010.

                           209

                   2010/2011.

                           214

                   2011/2012.

                           201

                   2012/2013.

                           204

                   2013/2014.

                           204

                   2014/2015.

                           202

                   2015/2016.

                           192

 

                  

 

Обавезе ученика

 

Ученик има обавезу да:

 

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

 

2. поштује школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;

 

3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским

 

програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно

 

старатеље;

 

4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

 

5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених ушколи;

 

6. благовремено правда изостанке;

 

7. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика

 

преписивања и других недозвољених облика;

 

8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке

 

етике;

 

9. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

 

2. ДОЗВОЉЕНО... РЕЋИ, УРАДИТИ...

 

 • Као и у свему осталом и за време часа најважније је да поштујете СЕБЕ. Захтевајте да сви ћуте, то је минимум уважавања које дугујете себи и другима.

 

                  

 

 • Пристојније је да у великим количинама употребљавате речи: МОЛИМ, ХВАЛА, ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ.
 • Поштовање одраслих, чак и када нису по вашем укусу, може се изразити на безброј начина: уступање места, јасно изговореним поздравом, пропуштањем при пролажењу кроз врата...Подразумева се да се то научи у најранијем детињству, у породици.Школа је право место да се научено и покаже.
 • Искажите своје мишљење или незадовољство јасно БИРАНИМ, УЉУДНИМ речима. Тако ћете једноставно решити неспоразуме и са наставником и друговима.
 • Неспоразуме не решавајте насиљем! ВОЛИТЕ ТО ШТО СМО РАЗЛИЧИТИ. Било би досадно да смо сви паметни и подједнако лепи.

 

3. КАКО СЕ ОБЛАЧИТИ...

 

Одећа коју носите представља слику ваше личности, ваш укус и стил. Вашим начином одевања шаљете другима поруку о себи. Одлазак у школу је за вас посао, па се у складу са тим треба и одевати. Одећа за школу треба да је у складу са правилима пристојног школског одевања:

 

 • Код ученица су забрањена гола леђа, стомак, рамена.
 • Одећа не сме бити провидна.
 • Ученици треба да носе панталоне пристојне дужине (никако шортс)
 • Ученици су обавезни да имају чисте и уредне фризуре.
 • Шминкање је забрањено!

 

4. ПРЕ, НА ЧАСУ И ПОСЛЕ ЧАСА

 

 • У школу дођите 10 мин. пре почетка часа.

 

                                                                                                                                

 

                      

 

 • Доношење комплетног прибора за рад је предуслов да се на часу осећате сигурно и опуштено.
 • Шапутање другу на часу је привидно знак доброг другарства. У стварности то је потцењивање његових способности да научи.
 • На часу искључите мобилни телефон. Он је ваша приватна ствар, а своју приватност треба задржати за себе.ТВОЈЕ не може бити важније од НАШЕГ, те због тога, за употребу мобилног телефона сносићеш последице у кладу са правилима школе.
 • Одмори су време када можеш утолити глад и жеђ. Конзумирање јела, пића и жвакаћих гума на часу није пристојно, али није ни дозвољено.
 • Изостајање из школе на време правдај.
 • Бежање са часова и планирано изостајање са наставе само привидно решава проблем. Он у ствари постаје већи. На време завршавајте своје обавезе, ако то нисте урадили будите довољно храбри и суочите се са проблемом.

 

             Кодекс понашања донет је на Ученичком парламенту.

 

            Придржавајући се ових правила закључујемо да је

 

ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.

 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 

 

 

-          Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег               детета

 

-          Прииликом уласка у школу пријавите се дежурном    ученику

 

-          Сарађујте са одељенским старешином – он је други родитељ Вашем детету. Почетак сарадње нека буде у септембру, мај месец није тренутак за било какаве почетке

 

-          Поштујте правила школског живота

 

-          Редовно присуствујте на родитељском састанцима и у складу са својим могућностима пружите помоћ школи

 

-          Не уводите дете на службени улаз школе, већ дете доведите до улаза који је предвиђен за ученике

 

-          У школу улазите пристојно одевени примерено школским условима

 

-          Родитељи који доводе децу у школу или их чекају после наставе, дужни су да то чине на улазу у школу

 

-          Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању и изазивању сукоба, са ученицима, другим родитељима и радницима школе.

 

-          У складу са прописима забране пушења родитељи су дужни да се придржавају у школској згради и у школском дворишту

 

-          Поштујте наставника и понашајте се у складу са тим, не заборавите да деца следе ваш пример

 

             Кодекс понашања донет је на Ученичком парламенту.

 

             Придржавајући се ових правила закључујемо да је

 

ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА.

 

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

 

 

 

-    Наставници не смеју да касне на часове.

 

-    Наставници морају редовно да дежурају на ходницима како би се безбедност ученика подигла на виши ниво.

 

-    Наставници треба у школу да долазе уредни и чисти. Одевање треба да буде прикладно. Шминка не сме да буде нападна. Својим изгледом и понашањем наставник треба васпитно да делује на ученике

 

-    Наставницима је забрањена употреба мобилних телефона на часу.

 

-    Наставници морају да буду способни да одрже ред на часу, како би ученици могли да чују предавања и објашњења.

 

-     Наставници не смеју да избацују ученике са часа, уколико ученик омета наставу треба га послати у педагошко-психолошку службу или код директора школе.

 

-    Наставници треба предавања да прилагоде ученицима и да им објасне све што је нејасно.

 

-    Наставници треба да поштују личност ученика, не смеју да их вређају, дају негативне менталне квалификације, исмевају пред одељењем, дискриминишу по било ком основу, нити да испољавају реваншизам. Сви ученици треба да буду равноправни, наставници не смеју да фаворизују поједине ученике.

 

-   Сваки напредак и успех који ученик постигне вредан је похвале, наставник не може да омаловажи успех ученика ако не задовољава критеријуме које је наставник поставио.

 

-    У раду са ученицима наставник мора да испољи толеранцију, да им пружи сваку потребну помоћ и да охрабри ученике.

 

             Кодекс понашања донет је на Ученичком парламенту.

 

             Придржавајући се ових правила закључујемо да је

 

ВЕОМА ЛЕПО И ПРИЈАТНО ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЉУДИМА

 

КУЋНИ РЕД

 

Време доласка у школу                                  

 

а) ученика

 

15 минута пре почетка наставе

 

б) наставника

 

15 минута пре почетка наставе ако се наставник не појави 5 минута од почетка часа,

 

редар обавештава директора/помоћника директора о одсутном наставнику се организујезамена , а ако то није могуће, ученици добијају друго задужење. Редари одржавају ред уодсуству наставника.

 

в) дежурних ученика и дежурних наставника

 

дежурни ученици и дежурни наставеници долазе 30 минута пре почетка наставе

 

Час траје 45 минута, велики одмори 15 минута ( после 1. часа и 2.часа, а остали одмори по 5 минута)

 

. За време великог одмора ученици излазе напоље ( ако су временске прилике непогодне,остају у ходнику; за време малих одмора ученици остају у учионици ( млађи ) или мењајуучионицу-кабинет ( старији ).

 

Дужност редара

 

 • Бришу таблу, доносе креде
 • Отварају прозоре, проветравају учионицу
 • Сређују учионицу ( скупљају папириће, намештају клупе и столице, итд.)
 • Одржавају ред док наставник не дође и пријављују недолазак наставника након 5

 

минута одпочетка часа

 

 • Пријављују дежурном наставнику или дежурном ученику штету коју примете у

 

учионици

 

 • Пријављују одсутне ученике
 • Доносе наставна средства по налогу предметног наставника и све остало за шта ихнаставник задужи, осим дневника

 

 

 

Дужност дежурних ученика

 

 

 

 • Последњи излазе из учионице и заборављене ствари остављају код спремачица
 • Раније долазе у школу ( 30 минута пре почетка наставе )
 • Све време контролишу улазак и излазак из школе
 • Уредно воде књигу дежурства - уписују ко улази у школу, код кога иде и

 

колико се задржава у школи

 

 • Дочекују госте ( у посебним приликама ) и спроводе их тамо где су кренули
 • Дочекују родитеље, спроводе их у просторију за родитеље
 • Позивају наставника из зборнице и обавештавају га о посети која је њему

 

намењена

 

 • Одржавају ред у холу за време трајања часа
 • Увек мора да буде бар 1 дежурни ученик на месту дежурства, а у случају

 

писмених задатака траже замену од ученика из других одељења за тај час

 

 • Помажу у раду дежурним наставницима, нарочито за време великог одмора
 • Уписују све нерегуларне догађаје, инциденте и штете које уоче или које су

 

им пријављене од стране редара

 

 • Траже помоћ дежурних наставника, помоћно-техничког особља или

 

стручних сарадника ако наиђу на проблем који не могу сами да реше

 

 

 

Дужност дежурних наставника

 

 • Воде рачуна о паноима у ходнику, поправљају садржаје паноа
 • Раније долазе у школу (30 минута пре почетка наставе )
 • Придржавају се распореда и времена дежурства
 • Брину о безбедности ученика за време одмора и одржавају ред у школи
 • Договарају се о враћању и преузимању дневника са колегама са спрата и

 

не задржавају се у зборници, већ на месту свог дежурства

 

 • Уколико је неки од дежурних наставника одсутан, налази му се замена

 

међу колегама

 

 • Води уредно књигу дежурства и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе

 

Сарадња са родитељима

 

Сарадња са родитељима у просторијама школе остварује се кроз следеће

 

активности:

 

o присуство родитељским састанцима у време заказано од стране разредних старешина

 

o долазак код разредног старешине због правдања изостанака свог детета

 

o долазак код предметних наставника на Дан отворених врата у за то предвиђеним

 

терминима

 

o присуство дисциплинском поступку који је покренут против ученика школе чији суродитељ или старатељ а по обавештењу које су добили од школе

 

o присуство седницама Савета родитеља или Тима за сарадњу са родитељима уколико суњихов члан

 

o долазак код стручних сарадника, секретара школе и рачуноводства по потреби, а упредвиђено време

 

o подношење захтева за заштиту права ученика управи школе

 

o подношење различитих предлога и иницијатива

 

Изглед и понашање ученика

 

Ученици треба да долазе у школу:

 

 • Уредни ( да воде рачуна о личној хигијени)
 • У пристојној одећи, у складу са својим узрастом

 

Пристојног личног изгледа:

 

 • без шминке
 • без дугих и офарбаних ноктију
 • без скупоценог накита

 

Понашање у трпезарији

 

За време одмора у трпезарији дежура један наставник

 

- Ученик који ужина у трпезарији може ту да остане да је поједе; ко купује ужину ван,остаје ван до краја одмора

 

- Ко ужина у трпезарији, води рачуна о томе да не оставља смеће иза себе

 

- Дежурни ученици и наставници евидентирају ученике који се непримерено понашају иобавештавају њихове разредне старешине о њиховом понашању

 

Одсуство ученика са наставе

 

Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:

 

1) због болести, уз лекарско оправдање, најкасније у року од 8 дана од повратка ученикау школу

 

2) учествовање на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног наставника

 

разредном старешини

 

3) породични важни догађаји (венчање, слава, сахрана), у трајању од 1 дана, уз усмено оправдање родитеља у року од 3 дана

 

4) неко друго задужење по налогу предметног наставника уз сагласност разредног

 

старешине.

 

Неоправдано одсуствовање ученика са наставе је у следећим случајевима:

 

1) непријављено одсуствовање са часова или прекорачење рокова за оправдавање

 

изостанака

 

2) неприсуствовање на часовима, уз боравак у школи или школском дворишту

 

3) кашњење на час без објашњења и оправдања

 

4) самоиницијативно напуштање часа

 

Понашање ученика за време екскурзија

 

 • Културно и пристојно понашање
 • Говорити културним тоном ( без вике)
 • Културно се обраћати друговима наставницима, непознатим људима, возачу

 

аутобуса ( без псовки и увреда)

 

 • Не бацати отпатке по аутобусу ( бацити их у кесу, корпу)
 • Не уништавати културно-историјске знаменитости
 • Бити прикладно одевен
 • Не тући се

 

Понашање за време ваннаставних активности, приредби и прослава

 

 • Поштовање старијих
 • Пристојно понашање ( без агресивног понашања, вике, гурања, ломљења и слично)

 

Забрана коришћења мобилних телефона

 

Забрањена је употреба мобилних телефона од стране ученика и наставника за време

 

трајања часова. У школу је забрањено ученицима ношење мобилних телефона. Школа не одговара за губитак телефона у школским просторијама .

 

Придржавање кућног реда

 

Ученици су дужни да се придржавају правила Кућног реда.

 

На часовима одељењског старешине и састанцима Ученичког парламента разматра се примена Кућног реда и Правила понашања у школи.

 

За кршења кућног реда ученицима може бити смањена оцена из владања.

 

Одговорност ученика

 

Ученик одговара за лакше повреде обавезе ученика, које су прописане Правилником оваспитно – дисциплинској и материјалној одговорности, и за теже повреде, које супрописане Законом.

 

ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЕТЕ,
ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – НЕКА НАУЧЕ

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

 

ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

      

 

Прво полугодиште

 

Друго полугодиште

 

М

РН

П

У

С

Ч

П

С

Н

 

М

РН

П

У

С

Ч

П

С

Н

 

Септембар

1.

     

1

2

3

4

 

Фебруар

     

1

2

3

4

5

 

2.

5

6

7

8

9

10

11*

   

6

7

8

9

10

11

12

 

3.

12

13

14

15

16

17

18

 

22.

13

14

15

16

17

18

19

 

4.

19

20

21

22

23

24

25

 

23.

20

21

22

23

24

25

26

 

5.

26

27

28

29

30

   

22

24.

27

28

         

10

Октобар

           

1

2

 

Март

     

1

2

3

4

5

 

6.

3

4

5

6

7

8

9

 

25.

6

7

8

9

10

11

12

 

7.

10

11

12

13

14

15

16

 

26.

13

14

15

16

17

18

19

 

8.

17

18

19

20

21

22

23

 

27.

20

21

22

23

24

25

26

 

9.

24

25

26

27

28

29

30

 

28.

27

28

29

30

31

   

23

10.

31

           

21

Април

           

1

2

 

Новембар

   

1

2

3

4

5

6

 

29.

3

4

5

6

7

8

9

 

11.

7

8

9

10

11

12

13

 

30.

10

11

12

13

14*

15*

16*

 

12.

14

15

16

17

18

19

20

 

31.

17*

18

19

20

21

22

23

 

13.

21

22

23

24

25

26

27

 

32.

24

25

26

27

28

29

30

17

14.

28

29

30

       

21

Мај

33.

1

2

3

4

5

6

7

 

Децембар

       

1

2

3

4

 

34.

8

9

10

11

12

13

14

 

15.

5

6

7

8

9

10

11

 

35.

15

16

17

18

19

20

21

 

16.

12

13

14

15

16

17

18

 

36.

22

23

24

25

26

27

28

20

17.

19

20

21

22

23

24

25*

 

37.

29

30

31

       

21

18.

26

27

28

29

30

31

 

21

Јун

       

1

2

3

4

 

Јануар

             

1

 

38.

5

6

7

8

9

10

11

 
 

2

3

4

5

6

7*

8

 

39.

12

13

14

15

16

17

18

9

19.

9

10

11

12

13

14

15

   

19

20

21

22

23

24

25

 

20..

16

17

18

19

20

21

22

   

26

27

28

29

30

     

21.

23

24

25

26

27

28

29

   

Укупно наставних дана:

80

 

30

31

                               

Укупно наставних дана:

100

   

 

Легенда:

 

 

Државни

празници

*

Верски празници

 

Наставни

дани

 

Празници који се

Обележавају радно (наставни дани)

 

Број наставних дана у месецу

 

 

Школски распуст, ненаставни или нерадни дани

 

Радни дани (Свети Сава и Видовдан)

 

Завршетак наставе на крају првог другог полугодишта

 

Дани резервисани за полагање

завршног испита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“

 

за школску 2016/2017. годину

 

                                ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ: 20наставних недеља (нн)

 

СЕПТЕМБАР: 5 нн;

 

 • Прво полугодиште почиње у четвртак, 01. септембра 2016. године
 • 03. септембар 2016. год. (субота) радни и наставни дан, по распореду часова од петка
 • 24. септембар 2016. год. (субота) радни и наставни дан, по распореду часова од понедељка
 • Напомена: радне суботе су надокнада часова за планиране екскурзије и Дан школе

 

ОКТОБАР: 4 нн;

 

НОВЕМБАР: 4 нн;

 

 • У току 11 н.н. од 07. до09. новембра 2016. године одржати Одељењска већа
 • 10. новембра 2016. године (четвртак)одржати Наставничко веће
 • 11. новембар 2016. године (петак) је нерадни дан – Државни празник (Дан примирја у Првом светском рату)
 • 15. новембар 2016. године (уторак) одржати Одељењске родитељске састанке

 

ДЕЦЕМБАР: 4 нн;

 

 • У периоду од 30. децембра 2016. до 08. јануара 2017. године Новогодишњи и Божићни празници

 

(први наставни дан је понедељак 09. јануар 2017. године)

 

ЈАНУАР: 3 нн;

 

 • У току 21. н.н. од 23. до 24. јануара 2017. године одржати Одељењска већа
 • 25. јануар 2017. године (среда) одржати Наставничко веће
 • 26. јануар 2017. године (четвртак) одржати Одељењске родитељске састанке
 • 27. јануар 2017. године (петак)радни– ненаставни дан – Свети Сава
 • Прво полугодиште се завршава у петак 27. јануара 2017. године

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ: 16 наставних недеља (нн)

 

ФЕБРУАР: 2 нн;

 

 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године - плава смена долази пре подне
 • 15. и 16. фебруар 2017. године су нерадни дани – Државни празник (Сретење)

 

МАРТ: 5 нн;

 

           <   11.3.2017. ( субота) Дан школе- ненаставни дан

 

АПРИЛ: 3 нн;

 

 • У току 29. н.н. од 05. до 07. априла 2017. године одржати Одељењска већа
 • 11. априла 2017. године (уторак) одржати Наставничко веће
 • 11. април 2017. године (уторак) ради се по распореду часова од петка
 • 12. априла 2017. године (среда) одржати Одељењске родитељске састанке
 • Од 13. до 17. априла 2017. године - Васкршњи празници и пролећни распуст (први наставни дан је 18. 04. 2017.)

 

МАЈ: 4 нн;

 

 • 01. и 02. мај 2017. године су нерадни дани – Празник рада (први наставни дан је среда, 03. мај 2017.)
 • Друго полугодиште завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике VIII разреда
 • 31. маја 2017. године одржати Одељењска већа за ученике VIII разреда

 

ЈУН: 2 нн;

 

 • 01. јуна 2017. године одржати Наставничко веће за ученике VIII разреда
 • Родитељски састанци за ученике VIII разредапо договору на нивоу школе
 • Друго полугодиште завршава се у уторак, 13. јуна 2017. године за ученике од I до VII разреда
 • У периоду од 12. до 13. јуна 2017. године одржати Одељењска већа и Наставничко веће

 

за ученике од I до VII разреда

 

 • 28. јуна 2017. године (среда) радни дан - родитељски састанци – Видовдан – (после подне)

 

*Напомена: У глобалним и оперативним плановима предвидети20наставних недеља за прво полугодиште пута недељна норма часова и16 наставних недеља за друго полугодиште пута недељна норма часова. Сваки дан у седмици је заступљен 34 пута за ученике VIII разреда, а 36 пута за ученике од I до VII разреда.

 

Оперативне планове обавезно предавати у првој недељи текућег месеца.

 

У Г. Горевници, 14. 08. 2016.                               Директор школе

 

                                                                                Лела Ђачић                                                                                                                     

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у

 

току два полугодишта.

 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у

 

петак, 27. јануара 2016.. године.

 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године.

 

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2016. године за ученике осмогразреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда.

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике одпрвог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица,односно 180наставних дана.

 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне

 

наставне седмице, односно 170 наставних дана.

 

У оквиру 36 петодневних наставних седмица, равномерно су распоређени дани у седмици.

 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 34, односно 36 пута.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним идругим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртавафашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.

 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2015.

 

године, Свети Сава 27. јануара 2017. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида идругих жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2017. године, Дан победе 9.маја 2017. године, Видовдан 28. јуна 2017. године

 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на

 

српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и другихжртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падајуу недељу.8. новембар 2016. године обележава се као Дан просветних радника.Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не радеу дане следећих верских празника, и то:

 

 1. православци - на први дан крсне славе;

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити

 

наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

 

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на

 

начин који утврди годишњим планом рада.

 

Упутство за родитеље

 

Током основне школе, деца почињу по први пут да добијају домаће задатке како биојачала и проширила знања стечена у школи и како би им се помогло да увежбају веомаважне вештине учења.

 

Израдом домаћих задатака, деца науче како да:

 

• самостално читају и прате упутства

 

• управљају и расподељују време (за дугорочне задатке)

 

• уредно раде задатке и то најбоље у складу са својим могућностима

 

 • буду прецизна.

 

Домаћи им такође помаже да стекну осећај одговорности, осећај поноса када

 

добро ураде неки задатак и радну етику која ће им бити од користи и изван учионице.

 

Родитељи могу доста да помогну деци са домаћим задацима, на првом месту

 

тиме што ће домаће задатке да поставе као приоритет и помажући им да развијудобре радне навике у вези са учењем.

 

Домаћи, ученици и могући проблеми

 

Деца, у првим разредима основне школе, имају проблем са решавањем задатака

 

по повратку из школе. На родитељима је да помогну малишану при изради домаћегзадатка, али и да га науче да се осамостали, када је та обавеза у питању. Битно је дадете стекне навику да ради домаће задатке редовно.

 

Задатак родитеља је да помогне детету да разуме градиво, да га усмери да

 

заврши домаћи задатак и да дете прихвати ту обавезу.

 

Немојте форсирати дете да по сваку цену ради домаћи задатак одмах после

 

школе. Нека деца су сувише уморна тада, па ће израда домаћег задатка трајати многодуже, дете неће бити концентрисано, мање ће научити и имаће отпор према домаћимзадацима. Према истраживањима, мимо израде домаћих задатака одмах после школе,повољни су периоди и пре и после вечере.С друге стране, постоје малишани који суувече сувише уморни да би учили.

 

Многи родитељи су склони да детету одређују време у које је, по њима,

 

прикладно за израду задатака. Онда се по сваку цену труде да наметну тај ритамдетету, дете је уморно и невољно и свакодневница постаје напета, а за то свакаконема разлога.

 

У току рађења домаћих задатака или преслишавања, може се догодити да детезастане и има проблем да настави. Најбоље је да га тада постављањем питањаподстакнете на размишљање.

 

Битно је и место на ком ће малишан седети док ради задатке. Одредите где ће томесто бити у дому. На почетку основне школе није потребно затварати дете у својусобу, већ домаће задатке може да ради и за столом у трпезарији. Немојте гледатителевизор и избегавајте да причате телефоном док дете завршава своје обавезе везанеза школу.Такође, не дозвољавајте детету да прави паузе и ескивира израду домаћегзадатка. Прво нека заврши са јелом, ужином,посети тоалет и онда више не правипаузу док не заврши.

 

Важно је да деца пажљиво прате наставу. Тек тада ће писање домаћег задаткабити делотворно и ефикасно. Ако су тачно све записали на школском часу, брже ћеурадити и домаћи.

 

Ево неколико савета:

 

* Деца морају да пронађу право место у кући где ће радити свој домаћи задатак.

 

Нека покушају да раде домаћи на неколико места док не пронађу оно где се осећају

 

најудобније и најконцентрисаније.

 

* Одредите право време за домаћи задатак. Нека то буде време после школе или

 

после ручка/вечере.

 

* Ако приметите да дете у то време није довољно концентрисано, промените

 

распоред.

 

* Одредите редослед рада на домаћем задатку, на пример нека дете ради прво

 

теже задатке.

 

* Ви понудите предлог овог редоследа, али дозволите детету да донесе коначну

 

одлуку.

 

* Нека дете ради један по један задатак. Хрпа књига и папира на столу може

 

бити демотивишућа. Помозите детету да се организује тако што ће радити један по

 

један предмет.

 

* Пружите подршку, али избегните притисак на дете.

 

* Немојте радити домаћи уместо детета. То је једна од највећих грешака

 

родитеља. Помажите им, усмеравајте их, али немојте да радите њихову обавезу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С поштовањем,

 

Лела Ђачић, директор школе3

 

 

 

 

       ОШ“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“Г.ГОРЕВНИЦА