Штампа

Ваннаставно особље

Posted in ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Проценат ангажовања у школи/ ван ње (именовати друге установе)

Положен испит за лиценцу

Године радног стажа

Ђачић

Лела

VII

Директор

100%

Да

18,3

Лазовић

Маријана

VII

Педагог

50%

50% Трнава

Да

22,9

Перишић

Нада

VI

Шеф рачуноводства

60%

40%Филип Филиповић

Не

11,11

Сокић

Мирјана

VII

Секретар школе

50%

50%Трнава

Да

10,3

Чакаревић Марина

VII

Библиотекар

50%

Да

12,6

Гавриловић

Мирко

III

Кувар,спремачица

100%

/

5,6

Тороман

Гордана

I

Спремачица

100%

/

15,7

Петровић

Невенка

I

Спремачица

100%

/

9,8

Тодоровић

Младенка

IV

Спремачица

100%

/

19,7

Ћирић Славица

III

Спремачица

100%

/

9,11

Радуловић Тања

III

Помоћни радник

100%

/

7,7

Кораксић

Душко

III

Домар-ложач

100%

/

3,11