Штампа

Наставно особље

Posted in Наставно особље

 

Наставно особље

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Радно место

Проценат ангажовања у школи/ ван ње (именовати друге установе)

Положен испит за лиценцу

Године радног стажа

Јовановић Александра

VII

Професор српског језика

95%

Да

11,9

Стевановић Маријана

VII

Професор енглеског језика

100%

Да

13,2

Ракоњац Ана

VII

Професор енглеског језика

20%

Да

 

Марковић

Данијела

VII

Професор немачког језика

45%

55% ОШ“Божо Томић“

Не

7

Милосављевић

Душан

VI

Наставник ликовне културе

25%

75% ОШ“Прањани“

Да

30,5

Станојевић Марко

IV

Наставник музичке културе

25%

75% Прањани

Не

0,11

Николић Мирјана

VII

Професор историје

35%

Да

12,1

Гојковић

Јелена

VII

Професор географије

35%

35%Трепча

10%“Драгиша Мишовић“

Да

16,9

Бабић

Милан

VI

Наставник физике

30%

70%Пријевор, Бресница

Да

36,11

Рацковић

Јасна

VII

Професор

хемије

20%

40% Слатина

10% Мрчајевци

Не

9,3

Ђурић

Данијела

VII

Професор математике

98%

Не

1,11

Милинковић

Јадранка

VII

Професор

биологије

40%

60%Бресница,Каона

Да

5,2

Стевановић

Горан

VII

Професор техничког и информатичког

образовања

50%

30% Трнава

 

Да

12,10

Павловић

Ђорђе

VII

Професор физичког васпитања

60%

40%Пријевор

Да

3,4

Стевановић Горан

VII

Професор информатике

25%

Да

12,10

Шулубурић Марија

VII

Учитељ

100%

Не

7,5

Лазовић

Мирјана

VII

Учитељ

100%

Да

22,9

Јаћимовић

Вера

VII

Учитељ

100%

Да

17,7

Зарић

Јелена

VII

Учитељ

100%

Да

26,5

Бјелић

Маријана

VII

Учитељ

100%

Да

8

Милошевић

Биљана

VII

Учитељ

100%

Да

15

Митровић

Босиљка

VII

Учитељ

100%

Не

12,7

Шошић

Душица

VII

Учитељ

100%

Да

12,5

Станисављевић

Милован

VII

Учитељ

100%

Не

4

Босић

Иван

VII

Наставник верске наставе

15%

Не

6,11

Вранић 

Душан

IV

Наставник верске наставе

50%

50%Пријевор

Не

0,6