Skip to content

Распоред писмених провера за прво полугодиште

Распоред писмених провера за ниже разреде: Распоред писмених провера за 5. разред: Распоред писмених провера за 6. разред: Распоред писмених провера за 7. разред: Распоред писмених провера за 8. разред:

Teматски дан : Волим да волим …

Циљ Смерница за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној у школској 2023/2024. години jе организација активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости. Настава у недељи… Read More »Teматски дан : Волим да волим …

У туђим ципелама

У среду 6. 9. 2023. године кроз радионичарски рад реализован је тематски дан „У туђимим ципелама“, код ученика првог разреда. Циљ тематског дана је био подизање инклузивне свести ученика и промовисање културе толеранције. Кроз поучну презентацију, занимљиве радионице и разговор, указано је на проблеме са којима се особе са инвалидитетом… Read More »У туђим ципелама